Photo of Nils Gaup
© POHphoto

Photo of Nils Gaup

Norwegian director, writer and actor (Veiviseren, Hodet over vannet, Misery Harbour, Kautokeino-opprøret, Reisen til Julestjernen and more)

portfolio > portraits: film > Nils Gaup

See more in the archive: